Nhân ngày quốc tế phụ nữ 8/3, Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh xin được tôn vinh tất cả những người phụ nữ trên thế giới đã luôn mạnh mẽ, có tấm lòng nhân hậu, xứng đáng là những người phụ nữ anh hùng trong mỗi gia đình và cộng đồng xã hội. Xin ghi nhận với sự biết ơn và tri ân sâu sắc.