Chiến tranh đã kết thúc hơn 40 năm nhưng hậu quả để lại còn rất nặng nề. Mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng nhân dân Việt Nam đã nỗ lực khắc phục hậu quả bom mìn, hậu quả chất độc hóa học nhằm góp phần xây dựng, phát triển đất nước.

Trong chiến tranh Việt Nam có khoảng 15 triệu tấn bom mìn được sử dụng. Ước tính số bom mìn chưa nổ còn sót lại sau chiến tranh khoảng 800 nghìn tấn, tổng diện tích đất bị ô nhiễm bom mìn, vật nổ là khoảng 6,1 triệu ha. Từ năm 1961 – 1971, quân đội Mỹ rải khoảng 80 triệu lít chất độc hoá học (chứa 366 kg dioxin) xuống 3,06 triệu ha đất ở  miền Nam Việt Nam.

 

 

 

 

 

Ngày 24/4/2018 Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh phối hợp với Bảo tàng Binh chủng Hóa học, Nhóm cố vấn bom mìn MAG tại Việt Nam khai mạc triển lãm chuyên đề “Hồi sinh những vùng đất chết”. Triển lãm giới thiệu đến công chúng về sự nỗ lực khắc phục, xử lý môi trường bị ô nhiễm bởi chất độc hóa học và bom mìn còn sót lại sau chiến tranh để Việt Nam trở thành quốc gia an toàn, bình yên và phát triển.

 Triển lãm gồm có khoảng 190 hình ảnh, tư liệu, hiện vật và mở cửa phục vụ khách tham quan đến ngày 20/8/2018.