NỘI QUY THAM QUAN BẢO TÀNG

1. Trang phục lịch sự, cư xử đúng mực khi vào tham quan Bảo tàng.

2. Để xe đúng nơi quy định; giữ gìn trật tự, vệ sinh.

3. Xếp hàng khi mua vé, dán logo lên áo và xuất trình vé cho nhân viên kiểm soát trước khi vào tham quan.

4. Gửi lại hành lý cồng kềnh (nếu có) tại phòng trực và tự bảo quản tiền, tư trang.

5. Tuân thủ sự hướng dẫn của nhân viên và các bảng hướng dẫn trong quá trình tham quan.

6. Không mang theo vũ khí, chất độc, chất cấm, chất dễ cháy/nổ vào Bảo tàng.

7. Không hút thuốc trong khuôn viên nhà trưng bày; không viết hoặc vẽ lên hiện vật.

8. Mọi hoạt động ghi âm, ghi hình có chủ đề hoặc tổ chức các hoạt động khác phải được sự cho phép của Bảo tàng.

9. Liên hệ nhân viên để được hỗ trợ khi có nhu cầu đăng ký hướng dẫn tham quan, có thắc mắc cần được giải đáp hoặc có nhu cầu khác.

10. Chịu trách nhiệm bồi thường nếu gây ra bất cứ tổn thất nào cho Bảo tàng.