Kỷ vật thời kháng chiến là vật kỷ niệm của những cán bộ, chiến sỹ và người dân Việt Nam yêu nước đã sống, chiến đấu trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Gắn liền với những kỷ vật này là kỷ niệm nồng ấm hay đau thương về một thời máu lửa của những con người anh dũng kiên trung, sẵn sàng xả thân vì lý tưởng cao đẹp với một tinh thần lạc quan và niềm tin vào thắng lợi của dân tộc.

Chào mừng các hoạt động nhân kỷ niệm 18 năm Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23/11/2005 - 23/11/2023), 83 năm Ngày Nam Kỳ khởi nghĩa (23/11/1940 - 23/11/2023), 79 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2023), Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh trưng bày chuyên đề “Kỷ vật thời kháng chiến”. Trưng bày giới thiệu đến khách tham quan tinh thần yêu nước, tài khéo léo, óc sáng tạo của các tầng lớp nhân dân trong cuộc đấu tranh bảo vệ độc lập tự do, khát vọng hòa bình, thống nhất đất nước của dân tộc Việt Nam.

Trưng bày mang đến một góc nhìn khác cho khách tham quan về cuộc kháng chiến thông qua những kỷ vật đời thường, góp phần giáo dục cho thế hệ trẻ niềm tự hào dân tộc, ý thức chống chiến tranh xâm lược, bảo vệ hòa bình và xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng giàu đẹp.