Trong số gần 20 triển lãm lưu động Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh - War Remnants Museum đã thực hiện có chuyên đề “Biển đảo Việt Nam: đẹp và thanh bình”. Triển lãm góp phần khẳng định giá trị lịch sử, văn hóa, kinh tế, cũng như vai trò của biển đảo Việt Nam trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam nói chung, cũng như trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước ngày nay.

Triển lãm bắt nguồn từ triển lãm ảnh cùng tên do Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh phối hợp với Trung tâm Ảnh Thông Tấn xã Việt Nam thực hiện, khai mạc vào ngày 11/12/2015. 

Triển lãm phù hợp với mọi đối tượng, đặc biệt là học sinh, sinh viên – những chủ nhân tương lai của đất nước.

Xin kính mời quý vị và các bạn cùng xem đoạn clip sau đây để hiểu rõ hơn về nội dung triển lãm lưu động chuyên đề “Biển đảo Việt Nam: đẹp và thanh bình”. Quý cơ quan, đơn vị có nhu cầu phối hợp thực hiện triển lãm lưu động trên có thể liên hệ với bà Nguyễn Thị Thu Sương – Phó Trưởng phòng Trưng bày – Tuyên truyền – Đối ngoại qua số điện thoại 0822030682