Khi thực hiện cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam, quân đội Mỹ đã coi Việt Nam như một nơi thí nghiệm sống để thử nghiệm tất cả những loại vũ khí mới của họ lúc bấy giờ và sau đó tiếp tục đem đi sử dụng ở các chiến trường khác nên đã mang đến chiến trường Việt Nam một lượng khổng lồ các loại vũ khí và phương tiện chiến tranh chỉ trừ vũ khí hạt nhân để phục vụ mục đích xâm lược.

Tại khu vực này, chúng tôi trưng bày bộ sưu tập khá đầy đủ các loại vũ khí và phương tiện chiến tranh mà quân đội Mỹ đã sử dụng như:

- Trên không: có các loại máy bay cánh quạt và máy bay phản lực.

- Trên bộ: có các loại xe tăng, pháo

- Và có phương tiện được sử dụng trên đường thủy cùng một bộ sưu tập các loại bom với sức công phá lớn.

Và có phương tiện được sử dụng trên đường thủy cùng một bộ sưu tập các loại bom với sức công phá lớn!