Chuyên đề gồm 100 ảnh, 145 tư liệu hiện vật giới thiệu phong trào nhân dân thế giới (kể cả nhân dân Mỹ) đoàn kết ủng hộ nhân dân Việt Nam kháng chiến chống chiến tranh xâm lược.

Người xem được nhìn thấy những cuộc mít tinh biểu tình, hội nghị hội thảo của nhân dân các nước trên khắp các châu lục phản đối chính quyền Mỹ xâm lược Việt Nam, ủng hộ cuộc đấu tranh chính nghĩa của nhân dân Việt Nam. Nhiều tranh cổ động, biểu ngữ, cờ, truyền đơn và vật phẩm các loại...của các tổ chức và cá nhân khắp thế giới biểu thị tình đoàn kết hữu nghị với nhân dân Việt Nam... Bên cạnh đó người xem còn được nhìn thấy những kỉ vật do chính những cựu chiến binh Mỹ đã tham gia chiến tranh Việt Nam tặng Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh để thể hiện sự kính trọng đối với nhân dân Việt Nam, và sự hối tiếc về việc đã tham gia cuộc chiến tranh phi nghĩa này

“Chúng ta nhiệt liệt cảm ơn các Đảng Cộng sản và giai cấp công nhân các nước trên thế giới, các phong trào giải phóng dân tộc, các nước dân tộc chủ nghĩa, các nước yêu chuộng hòa bình, các tổ chức dân chủ quốc tế và cả loài người tiến bộ đã đồng tình ủng hộ, cổ vũ mạnh mẽ cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta.”

30.000 người dân Mỹ biểu tình phản đối cuộc chiến tranh xâm lược của Mỹ tại Việt Nam.

 

Ngày 8/2/1965, nhân dân thủ đô Moscow (Liên Xô) mít- ting ủng hộ nhân dân Việt Nam