Vừa qua, Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh đã phối hợp với trường Cao đẳng Du lịch Sài Gòn thực hiện chương trình “Thử làm Hướng dẫn viên Bảo tàng”. Hoạt động này giúp sinh viên vừa học vừa làm (learning by doing), củng cố mở rộng kiến thức lịch sử cũng như phát triển năng khiếu diễn đạt trước công chúng.

Đây còn là phương pháp học lịch sử mới thông qua tư liệu, hiện vật Bảo tàng, đồng thời còn là một hoạt động giáo dục hướng nghiệp cho sinh viên với hình mẫu là nghề hướng dẫn viên Bảo tàng.

Các bạn sinh viên trường Cao đẳng Du lịch Sài Gòn đã có dịp trải nghiệm thật thú vị, bổ ích trong chương trình và thành quả đạt được là những phần thưởng nho nhỏ khích lệ tinh thần từ Ban tổ chức của Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh.