Trong thời gian qua, Bảo tàng đã nhận được sự ủng hộ của Quý nhà trường và các Thầy/Cô giáo trong việc lựa chọn Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh là điểm đến để trao truyền tri thức, lan tỏa niềm tự hào về truyền thống đấu tranh bảo vệ đất nước, tình yêu đối với hòa bình tới các thế hệ học sinh, sinh viên.

Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh luôn mong muốn và sẵn sàng đồng hành cùng Quý Nhà trường, các Thầy/Cô giáo trong công tác giáo dục lịch sử và yêu chuộng hòa bình.

Kính chúc các Thầy/Cô luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong sự nghiệp trồng người!