Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh thông báo tuyển dụng các vị trí sau:

1. Tuyên truyền - Giáo dục: 02 người
2. Nghiên cứu: 01 người
3. Quản trị: 01 người

Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày 02/4/2024 đến ngày 11/4/2024. 

Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Hành chính - Tổng hợp, Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh
(Số 28 Võ Văn Tần, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh)

Các ứng viên vui lòng quét mã QR trong ảnh để xem thông tin chi tiết.

Trân trọng,
Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh