Từ ngày 08 đến ngày 13 tháng 7, Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh đem triển lãm lưu động “Trẻ em thời chiến” đến Chùa Pháp Minh (huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) phục vụ cho khoảng 500 người, trong đó hầu hết là học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh tham gia Khóa tu mùa hè trong 4 ngày cùng đoàn viên, thanh niên huyện đến giao lưu tại chùa ngày hôm nay.

Bên cạnh “Trẻ em thời chiến”, Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh hiện có 18 chuyên đề triển lãm lưu động khác với nhiều nội dung đa dạng, phong phú về chủ đề chiến tranh và hòa bình. 

Các cơ quan, đơn vị quan tâm có thể liên lạc với Bảo tàng qua số điện thoại (+84) 08 2203 0682 (Thu Sương) hoặc email bt.ctct.svhtt@tphcm.gov.vn. Chúng tôi sẵn sàng đem triển lãm đến với quý vị trong điều kiện thích hợp.