Từ ngày 05 đến ngày 07/10/2019, tại Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh - Sở Văn hoá và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Tổ chức AFEF (Asia – Europe Foundation) - Quỹ Á Âu tổ chức Lớp tập huấn với chuyên đề “Người quản lý chuyên môn, khái niệm, thiết kế và thực hành bảo tàng”.

Giảng viên – Giáo sư chuyên ngành về Bảo tàng Amareswar Galla đã giúp cho các học viên định hình các phương pháp thực hiện hoạt động chuyên ngành bảo tàng một cách sinh động thông qua các từ khoá, các chủ đề cụ thể, đối tượng phục vụ… Ba ngày tập huấn là một cơ hội để các bảo tàng trực thuộc Sở Văn hoá và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh, Phòng Quản lý Di sản, Trung tâm Bảo tồn và Phát huy Di tích, Di tích lịch sử Dinh Thống Nhất được làm việc cùng nhau, từ đó tạo mối quan hệ gắn kết để cùng hướng tới những hoạt động chung trong tương lai.