Tin mới

 
  Quý khách mua vé tại quầy lễ tân.


  Quý khách yêu cầu hướng dẫn liên hệ tại quầy lễ tân.


  Quý khách muốn quay phim, chụp ảnh lấy tư liệu phải xuất trình giấy giới thiệu của cơ quan chức năng tại quầy lễ tân.


  Quý khách có nhu cầu ghi cảm tưởng, góp ý xin ghi vào Sổ đặt tại quầy lễ tân và đặt tại các phòng trưng bày.


  Khách tham quan không được mang vào Bảo tàng: vũ khí, chất cháy, nổ, chất độc.


  Quý khách nếu có hành lý xin gửi tại quầy lễ tân (Bảo tàng không nhận giữ tiền và vật phẩm có giá trị cao).


  Quý khách giữ trật tự và an toàn vệ sinh chung theo chỉ dẫn tại các khu vực trưng bày.

 
   
   
   

Quảng cáo

 • Bảo tàng chứng tích chiến tranh
 • Bảo tàng chứng tích chiến tranh
 • Bảo tàng chứng tích chiến tranh
 • Bảo tàng chứng tích chiến tranh
 • Bảo tàng chứng tích chiến tranh
 • Bảo tàng chứng tích chiến tranh
 • Bảo tàng chứng tích chiến tranh
 • Bảo tàng chứng tích chiến tranh
 • Bảo tàng chứng tích chiến tranh
 • Bảo tàng chứng tích chiến tranh
 • Bảo tàng chứng tích chiến tranh
 • Bảo tàng chứng tích chiến tranh