Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2019


 
             SỞ VĂN HOÁ VÀ THỂ THAO                                      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
              THÀNH PHỒ HỒ CHÍ MINH         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BẢO TÀNG CHỨNG TÍCH CHIẾN TRANH
                 Số 164/TB-BTCTCT                                                         Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 4 năm 2019

THÔNG BÁO
Tuyển dụng viên chức năm 2019

Căn cứ Công văn số 1217/SVHTT-TC-PC ngày 08 tháng 4 năm 2019 của Sở Văn hóa và Thể thao TP. Hồ Chí Minh về phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2019;

Căn cứ Kế hoạch số 133/KH-BTCTCT ngày 29/3/2019 của Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh về việc tuyển dụng viên chức năm 2019;

Bảo tàng thông báo tuyển dụng viên chức làm việc tại Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh năm 2019, cụ thể như sau:

I.       VỊ TRÍ VÀ CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG:

-        Kế toán: 01 người

-        Hành chính tổng hợp: 01 người

-        Trưng bày: 01 người

-        Tuyên truyền – đối ngoại: 01 người

-        Nghiên cứu: 01 người

-        Sưu tầm: 01 người

II.    TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN VÀ HỒ SƠ ĐỐI VỚI NGƯỜI ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN:

1.   Tiêu chuẩn và điều kiện chung:

-          Có quốc tịch Việt Nam;

-               Từ đủ 18 tuổi trở lên và trong độ tuổi lao động theo quy định của pháp luật;

-          Có Phiếu đăng ký dự tuyển;

-          Có lý lịch rõ ràng;

-          Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm;

-          Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo vị trí việc làm đăng ký dự tuyển.

2.   Mô tả công việc và tiêu chuẩn, điều kiện cụ thể đối với từng vị trí:

Phụ lục đính kèm

 

III. THÀNH PHẦN HỒ SƠ DỰ TUYỂN:

-          Phiếu đăng ký dự tuyển ban hành kèm theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ;

-          Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi đăng ký hộ khẩu thường trú trong thời hạn 06 (sáu) tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

-          Bản sao giấy khai sinh hoặc chứng minh nhân dân;

-          Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí dự tuyển được cơ quan có thẩm quyền chứng thực; trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được cấp có thẩm quyền công nhận văn bằng theo quy định tại Quyết định số 77/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20/12/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp.

-          Giấy chứng nhận sức khỏe có kết luận đủ sức khoẻ do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06/5/2013 của Bộ Y tế hướng dẫn khám sức khoẻ.

-          Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.

-          Trường hợp người đăng ký dự tuyển đang hợp đồng làm việc tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, Ủy ban Nhân dân cấp xã phải được Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương đang làm việc nhận xét, đánh giá hoàn thành nhiệm vụ và có văn bản đồng ý được tham gia dự tuyển.

-          02 phong bì dán tem, ghi rõ địa chỉ người nhận, 02 ảnh cỡ 4 x 6.

-          Lệ phí xét tuyển: 500.000 đồng/hồ sơ

v Lưu ý:

-          Hồ sơ được đựng trong túi bì cứng, ngoài bì ghi rõ Hồ sơ đăng ký xét tuyển viên chức năm 2019, vị trí việc làm dự tuyển, số điện thoại và địa chỉ liên hệ.

-          Người đăng ký dự tuyển phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của những giấy tờ trong hồ sơ dự tuyển. Các trường hợp khai man, giả mạo hồ sơ sẽ bị hủy kết quả tuyển dụng và xử lý theo quy định của pháp luật. Thí sinh không được bổ sung các giấy tờ xác nhận chế độ ưu tiên sau khi đã công bố kết quả tuyển dụng.

-          Thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển vào 01 vị trí việc làm tại Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh, nếu thí sinh nào đăng ký 02 vị trí việc làm trở lên sẽ bị xóa tên trong danh sách dự tuyển hoặc hủy kết quả xét tuyển. Hồ sơ đăng ký dự tuyển và lệ phí xét tuyển không hoàn trả lại.

IV.  HÌNH THỨC VÀ NỘI DUNG TUYỂN DỤNG:

         1.     Hình thức tuyển dụng viên chức:

Việc tuyển dụng viên chức được thực hiện thông qua hình thức xét tuyển trên hồ sơ và phỏng vấn, thực hành.

         2.     Nội dung tuyển dụng:

Xét tuyển viên chức được thực hiện theo 2 vòng như sau:

-          Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

-          Vòng 2:

+    Phỏng vấn hoặc thực hành để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển phù hợp với tính chất hoạt động nghề nghiệp và yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển. Thời gian phỏng vấn hoặc thực hành là 30 phút.

-               Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn hoặc thực hành.

V.     THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM NỘP HỒ SƠ:

1.      Thời gian nộp hồ sơ dự tuyển:

Nộp hồ sơ dự tuyển trực tiếp trong giờ hành chính kể từ ngày 16/4/2019 đến hết ngày 15/5/2019 (Buổi sáng: 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút; Buổi chiều: 13 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút các ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu).

2.      Địa điểm nộp hồ sơ:

-          Nộp hồ sơ dự tuyển trực tiếp tại Phòng Hành chính - Tổng hợp,
Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh (địa chỉ: 28 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, TP.Hồ Chí Minh – Điện thoại: 39306325 – số nội bộ 14)./.Nơi nhận:        GIÁM ĐỐC

-  Sở Nội vụ (để biết);                                                                                                                             (Đã ký)

-  Ông Huỳnh Thanh Nhân – GĐ Sở VH&TT (để báo cáo);                                                                   

-  Phòng TC-PC Sở VH&TT;                                                                                                          Trần Xuân Thảo

-  BGĐ Bảo tàng;                      

-  Các phòng chức năng;

-  Dán Bảng thông tin Bảo tàng;

-  Website Bảo tàng;

-  Lưu: VT, HCTH (Thg).


 
  Ngày 16/04/2019  
   
   

  Thông báo
 

  Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh vẫn duy trì hoạt động phục vụ khách tham quan (06/08/2020)

  Thông báo Hưởng ứng chương trình kích cầu du lịch Thành phố Hồ Chí Minh (06/07/2020)

  Thông báo điều chỉnh qui trình thu và kiểm soát phí tham quan (29/08/2019)

  Thông báo về việc tạm ngưng phục vụ khách tham quan (08/07/2019)

  Kết quả xét tuyển viên chức 2019 (28/06/2019)

  Thông báo đóng cửa sửa chữa cổng Võ Văn Tần (19/06/2019)

  Thông báo: Về việc tạm ngưng phục vụ tại khu vực cổng đường Võ Văn Tần (19/06/2019)

  THÔNG BÁO: Về kết quả Vòng 1 và triệu tập thí sinh tham dự Vòng 2 xét tuyển viên chức năm 2019 (21/05/2019)

  TÀI LIỆU THAM KHẢO (Phỏng vấn/thực hành xét tuyển viên chức 2019) (21/05/2019)

  Nhu cầu và điều kiện, tiêu chuẩn tuyển dụng (Đính kèm thông báo số 164/TB-BTCTCT ngày 16/4/2019) (16/04/2019)

1 2

Quảng cáo

 • Bảo tàng chứng tích chiến tranh
 • Bảo tàng chứng tích chiến tranh
 • Bảo tàng chứng tích chiến tranh
 • Bảo tàng chứng tích chiến tranh
 • Bảo tàng chứng tích chiến tranh
 • Bảo tàng chứng tích chiến tranh
 • Bảo tàng chứng tích chiến tranh
 • Bảo tàng chứng tích chiến tranh
 • Bảo tàng chứng tích chiến tranh
 • Bảo tàng chứng tích chiến tranh
 • Bảo tàng chứng tích chiến tranh
 • Bảo tàng chứng tích chiến tranh
 • asdasdasd