Thông báo

Buổi chiếu phim miển phí "The Whistle Blower of My Lai" của đạo diễn Connie Field tại 216 Pasteur, P6, Q3, TPHCM.


   Untitled1520927304.jpgUntitled1.jpg  
  Ngày 21/12/2017  
   
 

  Thông báo yêu cầu báo giá (25/12/2017)

 

Quảng cáo

 • Bảo tàng chứng tích chiến tranh
 • Bảo tàng chứng tích chiến tranh
 • Bảo tàng chứng tích chiến tranh
 • Bảo tàng chứng tích chiến tranh
 • Bảo tàng chứng tích chiến tranh
 • Bảo tàng chứng tích chiến tranh
 • Bảo tàng chứng tích chiến tranh
 • Bảo tàng chứng tích chiến tranh
 • Bảo tàng chứng tích chiến tranh
 • Bảo tàng chứng tích chiến tranh
 • Bảo tàng chứng tích chiến tranh
 • Bảo tàng chứng tích chiến tranh