Hoạt động chuyên môn

 

CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU - SƯU TẦM

     Công tác Nghiên cứu Sưu tầm của bảo tàng nhằm thực hiện nhiệm vụ:

     1.  Nghiên cứu:

          -   Tham mưu cho Giám đốc trong việc xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động nghiên cứu, sưu tầm, phục vụ yêu cầu chuyên môn nghiệp vụ.

          - Tham gia nghiên cứu nhằm đáp ứng các yêu cầu của Ngành và xã hội.

         - Tổ chức thư viện chuyên ngành, phục vụ các đối tượng đến nghiên cứu, học tập tại Bảo tàng.

     2.   Sưu tầm:

          -  Nghiên cứu khoa học về nội dung trưng bày của Bảo tàng và về các tài liệu, hiện vật lưu giữ tại Bảo tàng;

          - Tổ chức sưu tầm các tài liệu, hiện vật (vật thể và phi vật thể) phù hợp với nội dung hoạt động và yêu cầu phát triển của Bảo tàng;

           - Nghiên cứu, hoàn chỉnh hồ sơ lý lịch hiện vật sưu tầm, trình Hội đồng khoa học cơ quan thẩm định. Thực hiện nhiệm vụ Thư ký Hội đồng khoa học của Bảo tàng.

           - Phối hợp tổ chức Hội thảo Khoa học, Tọa đàm; Xuất bản ấn phẩm phục vụ công tác tuyên truyền, giáo dục.

           - Tổ chức trao đổi, hợp tác về khoa học, nghiệp vụ với các Bảo tàng, các ngành, các địa phương trong nước, các bảo tàng và các tổ chức quốc tế.

          -  Danh mục các ấn phẩm, Bảo tàng đã xuất bản và phối hợp xuất bản:

 

STT

NĂM

TÊN ẤN PHẨM

1

2000

Đặc san nhân kỷ niệm 25 năm thành lập Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh.

2

2001

Sách Kỷ yếu Hội thảo "Chứng tích Pháp - Nhật trong chiến tranh xâm lược Việt Nam".

3

2002

Phim “Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh tự giới thiệu – Những tháng năm ghi nhớ".

4

2003

Sách "Chủ tịch Hồ Chí Minh nói về tội ác chiến tranh xâm lược"

5

2004

Bưu ảnh tranh thiếu nhi "Chiến tranh và Hòa bình" tập 1

6

2005

Đặc san nhân kỷ niệm 30 năm thành lập Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh (04/9/1975 - 04/9/2005).

7

2006

Sách "Kinh nghiệm hướng dẫn tham quan tại Bảo tàng và Di tích Tp.HCM".

8

 

2007

 

Bưu ảnh tranh thiếu nhi "Chiến tranh và Hòa bình" tập 2.

9

Sách Kỷ yếu Hội thảo "Công tác kiểm kê hiện vật tại Bảo tàng"

10

2008

Thông tin khoa học - Kỷ niệm 33 năm Ngày truyền thống Bảo tàng (04/9/1975 - 04/9/2008).

11

2009

Quân và dân miền Nam đấu tranh phòng chống vũ khí hóa học của Mỹ trong những năm 1961 - 1972.

12

 

2010

 

Sách ảnh "Ký ức chiến tranh"

13

Thông tin khoa học – Kỷ niệm 35 năm Ngày truyền thống Bảo tàng (04/9/1975 - 04/9/2010).

14

 

2011

 

Bưu ảnh tranh thiếu nhi 'Chiến tranh và Hòa bình" tập 3

15

Tái bản Bưu ảnh tranh thiếu nhi 'Chiến tranh và Hòa bình" tập 1

16

2012

Phim "Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh  - Trang sử vì hòa bình"

17

2013

Thông tin khoa học - Kỷ niệm 38 năm Ngày truyền thống Bảo tàng (04/9/1975 - 04/9/2013).

18

 

2014

 

Bộ tranh cổ động “Khát vọng hòa bình”

19

Kỷ yếu "Chiến thắng Điện Biên Phủ - Những vấn đề lịch sử" (4 tập)

20

Bưu ảnh “Kỷ niệm Chiến thắng Điện Biên Phủ”

21

 

2015

Tái bản sách ảnh “Ký ức chiến tranh” .

22

Kỷ yếu 40 năm Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh

23

 

2016

Sách ảnh "Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh" (Tiếng Việt + Tiếng Anh)

24

Sách ảnh "Phong trào hòa bình Nhật Bản ủng hộ nhân dân Việt Nam trong chiến tranh (1954-1975) và tình hữu nghị Việt - Nhật".

25

2017

Sách ảnh "Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh" (Nhật,Hoa, Pháp, )

 

Sưu tầm hiện vật của các liệt sĩ tù binh  tại Phú Quốc,  ngày 15/9/2008

 

Phỏng vấn ông Dương Minh Thời nạn nhân vụ thảm sát do thực dân Pháp gây ra tại làng Cát Bay, xã Bình Thạnh, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận, ngày 31/3/2009

 
 

CÔNG TÁC KIỂM KÊ - BẢO QUẢN

     Nhằm giúp cho các hiện vật tư liệu trở thành tài sản chính thức của Nhà nước, được bảo vệ theo qui định của pháp luật, bộ phận Kiểm kê Bảo quản đang thực hiện theo qui trình như sau:

     1.   Công tác kiểm kê

         -   Tiếp nhận và lập biên bản giao nhận hiện vật từ bộ phận Nghiên cứu Sưu tầm chuyển sang sau khi họp Hội đồng khoa học và Giám đốc bảo tàng ra Quyết định nhập hiện vật vào kho cơ sở.

         -   Ghi vào Sổ đăng ký hiện vật và Sổ theo dõi hiện vật tham khảo (nếu có)

         -   Ghi vào Phiếu Hộ chiếu khoa học (có dán ảnh kèm theo), Phiếu phụ. 

         -   Nhập dữ liệu vào phần mềm quản lý hiện vật để có được Phiếu hiện vật và phần mềm quản lý hiện vật do Dự án FSP tài trợ.

         -   Đánh số hiệu lên hiện vật.

         -   Xây dựng danh mục các bộ sưu tập (nếu có).

         -   Phân loại hiện vật theo chất liệu và chuyển về các kho bảo quản.

         -   Sưu tầm, bổ sung tài liệu để phục vụ công tác nghiên cứu khoa học và tra cứu các sưu tập bảo tàng.

         -    Thực hiện các thủ tục xuất, nhập hiện vật phục vụ các họat động nghiệp vụ trong bảo tàng theo đúng qui định

      2.   Công tác bảo quản

          -    Phân loại, bố trí và sắp xếp hiện vật vào từng kho theo chất liệu, sưu tập.

          -    Ghi Sổ phân loại hiện vật theo chất liệu.

          -   Bảo vệ, giữ gìn và phòng ngừa các yếu tố gây hại đến hiện vật.

          -   Lập kế hoạch bảo quản hiện vật nhằm bảo vệ, bảo quản hiện vật.

Tập huấn với chuyên gia Pháp về công tác kiểm kê

Bảo quản hiện vật trưng bày ngoài trời.


 
 

CÔNG TÁC TRƯNG BÀY - TUYÊN TRUYỀN - ĐỐI NGOẠI

      Bộ phận Trưng bày – Tuyên truyền – Đối ngoại đang thực hiện các nhiệm vụ như sau :

     -  Tổ chức trưng bày tại Bảo tàng; phối hợp tổ chức các cuộc trưng bày, triển lãm lưu động trong nước và ngoài nước theo nội dung, kế hoạch đã được cấp trên phê duyệt

     -   Tổ chức thực hiện các hoạt động trưng bày – triển lãm, tuyên truyền – giáo dục và đối ngoại – hợp tác với đơn vị hữu quan.

     -   Tổ chức công tác tuyên truyền, quảng bá, hướng dẫn thuyết minh khách tham quan trong nước và nước ngoài. Phối hợp với các phòng chức năng tổ chức hội thảo khoa học, biên soạn, xuất bản tài liệu nghiệp vụ, các ấn phẩm phù hợp, liên quan với nội dung tuyên truyền, giáo dục của Bảo tàng.

     -    Tổ chức trao đổi quan hệ hợp tác đối ngoại về chuyên môn, nghiệp vụ với các Bảo tàng, các ngành, các địa phương trong nước, với các Bảo tàng và các tổ chức quốc tế.

Thi công triển lãm lưu động tại Trung tâm Bảo trợ Lao động xã hội, Phú Văn, năm 2010  

 

Học sinh trường Quốc tế tham quan Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh ngày 7/8/2010 Học sinh trường tiểu học bán trú Khai Minh - Q.1, tham quan Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh ngày 30/3/2011

 
 

CÔNG TÁC HÀNH CHÍNH - TỔNG HỢP

     Với chức năng tham mưu về tổ chức, hành chính, tài chính, quản trị, cảnh quang môi trường, phòng cháy chữa cháy, đảm bảo trật tự, an toàn cơ quan. Bộ phận Hành chính Tổng hợp đang thực hiện công việc như sau:

     -  Xây dựng kế hoạch, chương trình công tác quý, năm và từng công việc cụ thể. Tổ chức sơ kết công tác định kỳ 6 tháng, 9 tháng, cả năm đồng thời đề xuất các hình thức khen thưởng thi đua.

     -   Xây dựng và triển khai thực hiện phương án tự chủ tài chính, Quy chế Chi tiêu nội bộ theo Nghị định 43/NĐ-CP.

     -   Triển khai thực hiện thường xuyên việc chỉnh trang khuôn viên Bảo tàng phục vụ tốt các đợt kỷ niệm lớn, các ngày lễ, tết.

     -   Đảm bảo tốt tình hình an ninh, trật tự và an toàn cho khách tham quan, tài sản của cơ quan, đặc biệt trong các ngày lễ, Tết, đón tiếp các đoàn khách quan trọng.

Kiểm tra tay nghề nhân viên Tổ Bảo vệ năm 2011

 


Thao dượt Phòng cháy chữa cháy năm 2012

 

Quảng cáo

 • Bảo tàng chứng tích chiến tranh
 • Bảo tàng chứng tích chiến tranh
 • Bảo tàng chứng tích chiến tranh
 • Bảo tàng chứng tích chiến tranh
 • Bảo tàng chứng tích chiến tranh
 • Bảo tàng chứng tích chiến tranh
 • Bảo tàng chứng tích chiến tranh
 • Bảo tàng chứng tích chiến tranh
 • Bảo tàng chứng tích chiến tranh
 • Bảo tàng chứng tích chiến tranh
 • Bảo tàng chứng tích chiến tranh
 • Bảo tàng chứng tích chiến tranh