Đồng hành cùng học sinh Quận 7 trong cuộc thi "Văn hay chữ tốt lần thứ 21"


 

   Cuộc thi “Văn hay chữ tốt” được tổ chức hàng năm không chỉ nhằm tuyển chọn những học sinh viết văn hay, viết chữ đẹp mà còn là cơ hội cho học sinh học tập trải nghiệm, rèn kỹ năng quan sát, cảm nhận, tăng cường kỹ năng giao lưu, học hỏi, qua đó giúp học sinh vận dụng hiệu quả, sáng tạo kiến thức, kỹ năng được học vào thực tiễn cuộc sống.

 

   Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh hân hạnh là địa điểm để các em học sinh tham quan, tìm hiểu về lịch sử. Sau khi tham quan, các em cùng thực hiện bài dự thi của mình ngay tại Bảo tàng.

 

 

 

 

 

 

 
   
  Ngày đăng 13/11/2020  

  Các tin tức khác
 

  Đồng hành cùng học sinh Quận 7 trong cuộc thi "Văn hay chữ tốt lần thứ 21" (13/11/2020)

  Tuổi trẻ Việt Nam tự hào tiến bước dưới cờ Đảng (28/10/2020)

  Chương trình Vui để học của các cháu thiếu nhi trường Mầm non Hoa Mai (17/12/2018)

  Giáo dục hòa bình cho trẻ thơ tại phòng "Bồ câu trắng" (25/05/2018)

  Chương trình giao lưu (25/05/2018)

1