Chuyên đề: "Thế giới ủng hộ Việt Nam kháng chiến chống Mỹ (1954-1975)"


 

   Chuyên đề gồm 119 ảnh, 85 tư liệu hiện vật giới thiệu phong trào nhân dân thế giới (kể cả nhân dân Mỹ) đoàn kết ủng hộ nhân dân Việt Nam kháng chiến chống chiến tranh xâm lược.

 

 

Những cựu chiến binh Mỹ tham gia chiến tranh Việt Nam biểu tình phản đối quân đội Mỹ xâm lược Việt Nam tại trụ sở Quốc hội Mỹ, ngày 19/7/1971.

 

   Các hình ảnh, hiện vật cho thấy những cuộc mít tinh biểu tình, hội nghị hội thảo của nhân dân các nước trên khắp các châu lục phản đối chính quyền Mỹ xâm lược Việt Nam, ủng hộ cuộc đấu tranh chính nghĩa của nhân dân Việt Nam. Nhiều tranh cổ động, biểu ngữ, cờ, truyền đơn và vật phẩm các loại…của các tổ chức và cá nhân khắp thế giới biểu thị tình đoàn kết hữu nghị với nhân dân Việt Nam… Bên cạnh đó người xem còn được nhìn thấy những kỉ vật do chính những cựu chiến binh Mỹ đã tham gia chiến tranh Việt Nam tặng Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh để thể hiện sự kính trọng đối với nhân dân Việt Nam, và sự hối tiếc về việc đã tham gia cuộc chiến tranh phi nghĩa này.

 

 

Ngày 08/02/1965, nhân dân thủ đô Moscow (Liên Xô) mít-ting ủng hộ nhân dân Việt Nam.

 

   “Chúng ta nhiệt liệt cảm ơn các Đảng Cộng sản và giai cấp công nhân các nước trên thế giới, các phong trào giải phóng dân tộc, các nước dân tộc chủ nghĩa, các nước yêu chuộng hòa bình, các tổ chức dân chủ quốc tế và cả loài người tiến bộ đã đồng tình ủng hộ, cổ vũ mạnh mẽ cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta."

(Trích báo cáo chính trị của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng, tháng 12/1976)

 

 

 
   
  Ngày đăng 26/05/2018  

  Các tin tức khác
 

  Chuyên đề: “Những sự thật lịch sử” (26/05/2018)

  Chuyên đề "Hồi niệm - Bộ sưu tập ảnh về chiến tranh xâm lược của Mỹ ở Việt Nam" (26/05/2018)

  Chuyên đề: "Việt Nam – Chiến tranh và Hòa bình" (26/05/2018)

  Chuyên đề: "Chất độc da cam trong chiến tranh Việt Nam" (26/05/2018)

  Chuyên đề: "Tội ác chiến tranh xâm lược" (26/05/2018)

  Chuyên đề: "Hậu quả chất độc da cam trong chiến tranh Việt Nam" (26/05/2018)

  Chuyên đề: "Thế giới ủng hộ Việt Nam kháng chiến chống Mỹ (1954-1975)" (26/05/2018)

  Chuyên đề: "Chế độ lao tù trong chiến tranh xâm lược Việt Nam" (26/05/2018)

1