Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh và thế hệ trẻ


 

Triển lãm Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh và thế hệ trẻ: giới thiệu với khách tham quan trong và ngoài nước các hoạt động của Bảo tàng trong việc tuyên truyền, giáo dục cho thế hệ trẻ Việt Nam và quốc tế ý thức chống chiến tranh xâm lược, bảo vệ hòa bình, ý thức xây dựng đất nước Việt Nam giàu đẹp … 

  tbdth_5_1.jpg

Học sinh trường tiểu học Kim Đồng – Quận Gò Vấp (Tp. Hồ Chí Minh)

Ngày 19-01-2002

      Đồng thời qua đó nêu cao vai trò, tính xung kích của Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thông qua hoạt động của Chi đoàn thanh niên Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh trong công tác chuyên môn: phục vụ khách tham quan, hoạt động triển lãm lưu động, giao lưu, các phong trào chiến dịch “Mùa hè xanh”, “Kỳ nghỉ hồng”. v.v..

 tbdth_5_2.jpg

     Triển lãm được khai mạc vào ngày 9/4/2007 và kéo dài đến 5/5/2007.

  Giao lưu ca múa nhạc phục vụ thiếu nhi nạn nhân chất độc da cam ngày 8-8-2006

nhân ngày Toàn quốc ủng hộ nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam

 
   
  Ngày đăng 21/06/2018  

  Các tin tức khác
 

  Chuyên đề “Những sự thật lịch sử” (26/05/2018)

  Chuyên đề "Hồi niệm - Bộ sưu tập ảnh về chiến tranh xâm lược của Mỹ ở Việt Nam" (26/05/2018)

  Chuyên đề: "Việt Nam – Chiến tranh và Hòa bình" (26/05/2018)

  Chuyên đề: "Chất độc da cam trong chiến tranh Việt Nam" (26/05/2018)

  Chuyên đề: "Tội ác chiến tranh xâm lược" (26/05/2018)

  Chuyên đề: "Hậu quả chất độc da cam trong chiến tranh Việt Nam" (26/05/2018)

  Chuyên đề: "Thế giới ủng hộ Việt Nam kháng chiến" (26/05/2018)

  Chuyên đề: "Nạn nhân của chế độ lao tù từ thời Ngô Đình Diệm đến Nguyễn Văn Thiệu" (26/05/2018)

1