Chương trình Giáo dục Văn hóa Hòa bình


 

ĐỀ CƯƠNG

 Chương trình Giáo dục Văn hóa Hòa bình

 I.  Đặt vấn đề

 1.  Hòa bình là định hướng cơ bản của Ủy ban Hòa bình TPHCM (HPC) và là một trong hai định hướng lớn của Quỹ Hòa bình và Phát triển TPHCM (HPDF);

 2.  Đối với Việt Nam, đã trải qua chiến tranh trong thời gian dài, hòa bình mang ý nghĩa và có giá trị đặc biệt sâu sắc;

 3.  Đối với Việt Nam, mới thật sự xây dựng lại đất nước bốn mươi năm qua, hòa bình và phát triển gắn liền với nhau, tạo điều kiện cho nhau.

 4.  Ngày nay, hòa bình không chỉ đòi hỏi độc lập quốc gia, chủ quyền lãnh thổ, an ninh quốc phòng mà còn bao hàm môi trường bền vững, an ninh con người, xã hội công bằng và hòa thuận, lối sống nhân văn.

5.  Tác động hai mặt của phát triển kinh tế và sự giàu có vật chất, của hội nhập quốc tế và sự bùng nổ của công nghệ thông tin đang đặt ra thách thức đối với thang giá trị sống và quan hệ con người trong xã hội Việt Nam hiện nay, với sự gia tăng của các hình thức bạo lực khác nhau từ thể chất đến tinh thần và ngôn ngữ, đặc biệt trong giới trẻ.

6.  Trước thực tế và với nhận thức trên, HPDF và HPC chủ trương thực hiện Chương trình Giáo dục Văn hóa Hòa bình 2017 - 2020.

II. Mục đích, đối tượng và phương thức

 1.  Mục đích  của Chương trình là góp phần xây dựng nhận thức, thái độ và hành vi quý trọng hòa bình, phê phán và loại bỏ bạo lực, giải quyết các tranh chấp trong xã hội và gia đình trên cơ sở pháp quyền và tôn trọng lẫn nhau, đề cao lối sống nhân văn và văn minh.

2.   Đối tượng chính là giới trẻ, đặc biệt trong khuôn khổ nhà trường.

3.   Phương thức thực hiện:

 3.1. Chương trình được thực hiện từ 2017 đến 2020.

 3.2.  Ý tưởng bao quát: Từng bước xây dựng chương trình hoạt động hàng năm vào Ngày Hòa bình của Thành phố (ngày thứ bảy trước 21/9) hưởng ứng Ngày Hòa bình Thế giới (21/9). Đề xuất chủ trương với Thành phố. HPDF và HPC là đơn vị điều phối, tổ chức các hoạt động.

 3.3. Gồm những dạng hoạt động khác nhau trong năm để xây dựng nhận thức và tạo cảm hứng:

 -     Các sự kiện nhân Ngày Hòa bình của TPHCM (16/9/2017 - 15/09/2018 -  21/9/2019 - 19/9/2020)

 -     Các buổi thông tin, nói chuyện

 -     Các bài viết (kêu gọi trên website và Facebook)

 -     Các buổi giao lưu, talk show (kể cả trên kênh truyền hình)

 -     Các hình thức văn hóa nghệ thuật (âm nhạc, vẽ tranh, kịch ngắn, triển lãm, video ngắn, v.v.)

 -     Xúc tiến những dự án liên kết với một số đối tác

 3.4. Tùy loại hoạt động sẽ liên kết với các cá nhân, nhóm và tổ chức phù hợp nhằm tạo sức lan tỏa rộng hơn (ví dụ: Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh, Đoàn Thanh niên Thành phố, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM, Đại học Văn hóa, v.v.). Có thể mời một vài nhân vật uy tín và có sức hút làm đại sứ của Chương trình. Những người ủng hộ tinh thần và hoạt động của Chương trình có thể được mời tham gia mạng lưới “bạn đồng hành” với Chương trình.

3.5. Sẽ chọn một bài hát biểu tượng (có thể 1 bài tiếng Việt và 1 bài tiếng Anh) để đại diện cho chương trình.

3.6. Tiếp tục chương trình ủng hộ và hỗ trợ người khuyết tật và nạn nhân chất độc da cam (PWD/AOS) qua Sáng kiến Màu cam (OI) như một bộ phận thường xuyên của Chương trình.

III. Định hướng nội dung hoạt động

 1.  Hòa bình đối lập với chiến tranh

     -     Vai trò luật quốc tế trong việc bảo vệ chủ quyền và hòa bình cho Việt Nam

     -     Những lợi ích, khó khăn, nguyên tắc và phương châm trong đàm phán hòa bình

     -     Hòa đàm Paris về chiến tranh Việt Nam (1968 - 1972)

     -     Việt Nam tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình (PKO) của Liên Hợp Quốc

 2.  Những mảng lớn của văn hóa hòa bình

     -     Giới thiệu Chương trình hành động của UNESCO vì một Văn hóa Hòa bình và Phi bạo lực

     -     Văn hóa hòa bình qua giáo dục

     -     Văn hóa hòa bình qua phát triển kinh tế xã hội bền vững

     -     Văn hóa hòa bình qua tôn trọng quyền con người và thực hiện bình đẳng giới

     -     Văn hóa hòa bình qua thực hiện tham gia dân chủ và truyền thông rộng rãi

     -     Văn hóa hòa bình qua đề cao hiểu biết, bao dung và đoàn kết

     -     Văn hóa hòa bình qua thúc đẩy hòa bình và an ninh quốc tế

     -     Văn hóa hòa bình qua phát huy di sản và sáng tạo văn hóa

     -     Văn hóa hòa bình qua đối thoại giữa các nền văn hóa

 3.  Một số chủ đề cụ thể

     -     Những giá trị cốt lõi của Văn hóa hòa bình

     -     Bạo lực trong đời sống:

     -     Gia đình

     -     Nhà trường

     -     Đường phố - không gian công cộng

     -     Bạo lực trong truyền thông và mạng xã hội

     -     Vận dụng Văn hóa hòa bình trong tranh luận

     -     Vận dụng Văn hóa hòa bình trong xã hội đa sắc tộc và đa tôn giáo

 IV. Dự kiến hoạt động trong năm  2017

Chủ đề

Hình thức

Bên triển khai

Thời gian

Chú thích

1. Chương trình UNESCO        về Văn    hóa     Hòa bình và Phi bạo lực

Thuyết trình

HPDF&HPC + đối tác:

- Đại học (TBC): Đại học Văn hóa TPHCM và/hoặc Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM

- Hội Liên hiệp Phụ nữ

TPHCM

- Đoàn Thanh niên

TPHCM

- Văn phòng UNICEF

phía Nam

Quý 3 hoặc Quý

4/2017

Mời đại diện UNESCO từ Hà Nội cùng với đại diện UNICEF tại TPHCM làm diễn giả

 

2.  Áp  phích và tranh vẽ về hòa bình (đang diễn ra)

Hai   cuộc    thi    &

triển lãm

Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh (BTCTCT) + Đối tác: HPDF&HPC +

Hội Hữu nghị Việt-Nhật

TPHCM

Quý 1 và tháng

4/2017

 

Tháng 5/2017

 

Tháng  7/2017 triển     lãm     tại Nhật Tháng            9/2017 (phục   vụ       đợt tuyên       truyền APEC)

Họa sĩ Trần Quân Ngọc, Thành viên Hội đồng HPDF tham gia làm giám khảo

3. Hòa bình và phát triển bền vững (đã diễn ra)

Giao      lưu      nói

chuyện

BTCTCT + Đại học Văn hóa TPHCM + Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM

26/05/2017

GS. M. Yoshii (Đại học Okinawa) &

GS. Sakamoto (Đại học Fukushima)

4. Vai trò của luật  pháp quốc tế    trong     việc bảo      vệ     chủ quyền    và    hòa bình    cho    Việt Nam (đã diễn ra)

Nói chuyện

HPDF&HPC + Đại học

 

Luật TPHCM

+ HUFO

Tháng      6/2017 tại HUFO

Diễn giả: Đại sứ Nguyễn Bá Sơn, Hội đồng HPDF

5.  Dự  án  văn hóa - giáo dục - nghệ thuật Gieo

Tương tác với các cộng đồng thông qua các ngôn ngữ nghệ thuật

Toa Tàu + Đối tác: HPDF&HPC

Từ             tháng

8/2017          đến tháng 12/2017

Cân nhắc khả năng một nhóm của HPDF&HPC đồng hành tại một điểm

6. Hưởng ứng ngày               “Vì           nạn nhân chất độc da           cam/dioxin Việt Nam 10/8”

Giao lưu với 100 nạn nhân

BTCTCT + OI

05/08/2017

Tại BTCTCT

 

7.  Kỉ  niệm  50

năm ASEAN

Trình bày và thảo luận chuyên đề  -

HPDF&HPC + Đối tác:

Trường Đại học/ Viện hoặc Trung tâm Nghiên cứu (TBC)

Chiều

31/08/2017

- Bà Mely Caballero-Anthon, Associate Professor and Head of the Centre for Non- Traditional Security (NTS)

- Một chuyên gia về kinh tế (TBC)

- Một chuyên gia về quan hệ quốc tế (TBC)

8.    OI   và    Fun

Run for Charity

1. Bố trí một nhóm nhỏ PWD/AOS tham gia chạy

2. Nộp hồ sơ cho Ban tổ chức xin tài trợ OI

HPDF phối hợp với BBGV (Hiệp Hội các Doanh nghiệp Anh tại Việt Nam) là bên tổ chức cuộc chạy

Tháng 9/2017

Tham gia thí điểm để rút kinh nghiệm chuẩn bị cho năm

2018

9. Hưởng ứng ngày Hòa bình Thế giới 21/09

Chủ đề trao đổi:

- Tại sao bạo lực gia    tăng     trong đời sống xã hội, nhà   trường     và gia    đình    ngày nay?

-  Những  giá  trị cốt lõi của Văn hóa hòa bình

Phiên   thảo   luận đa     phương      để xác định chương trình    một    ngày nhằm hưởng ứng ngày    Hòa    bình Thế     giới     năm

2018

HPDF&HPC  đ ố i tác dự

kiế n:

 

- Đoàn Thanh niên

TPHCM

- BTCTCT

- Không gian Điểm một thời

- HTV

- Chương trình Câu

 

chuyện Hòa bình

Thứ              bảy

16/09/2017

 

 

10.   Đàm   phán

hòa bình

Kết hợp kỷ niệm Ngày thành lập Ủy ban Hòa bình Việt Nam

Tọa đàm

HPDF&HPC cùng Khoa Quan hệ Quốc tế và Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế (SCIS) thuộc Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM

Tháng 11/2017

- Mời Đại sứ Vũ Hắc Bồng, Đại sứ Võ Anh Tuấn, Đại sứ Nguyễn Mạnh Hùng, Đại sứ Nguyễn Bá Sơn tham dự

- Nếu có điều kiện, mời Đại sứ Nguyễn Khắc Huỳnh (Hà Nội) tham dự

 Chú thích:

 Thông qua phiếu thăm dò ý kiến sau Buổi nói chuyện của Đại sứ Nguyễn Bá Sơn vào ngày 17/06/2017, có 3 đề xuất đề tài liên quan đến hòa bình và phát triển bền vững nên được tổ chức tiếp theo trong hoặc ngoài khuôn khổ Chương trình Giáo dục Văn hóa Hòa bình:

 -     Vấn đề xung đột sắc tộc, xung đột tôn giáo hiện nay (1 đề xuất);

 -     An toàn về vấn đề khủng bố toàn cầu, làm sao để tránh và làm sao đề phòng (1 đề xuất);

 -     Hợp tác đánh bắt cá tại Biển Đông - Diễn giả: TS. Nguyễn Đăng Thắng, Vụ Luật pháp Quốc tế, Bộ Ngoại giao (1 đề xuất).

 

 

 

 

 

               

               

 

 

 

 

 

 

 

 

Tin tức khác mới nhất

 
   
  Ngày đăng 09/04/2018  

  Các tin tức khác
 

  Khai mạc triển lãm "Da cam – Lương tri và công lý" (22/07/2022)

  Ngày Quốc tế Bảo tàng 2022: Sức mạnh của Bảo tàng (18/05/2022)

  Hỏi đáp về Sự kiện 30/4/1975 cùng Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh (29/04/2022)

  Chào mừng 47 năm Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022) (29/04/2022)

  Thông báo tăng giờ mở cửa phục vụ khách tham quan (20/04/2022)

  Ngày quốc tế thể thao – Vì một thế giới phát triển và hòa bình (06/04/2022)

  Ưu đãi đặc biệt kéo dài 1 tháng rưỡi (30/03/2022)

  Thông báo giờ mở cửa Tết (27/01/2022)

  Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh chúc mừng năm mới 2022 (31/12/2021)

  Thông báo Thay đổi giờ mở cửa (29/12/2021)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10