Chào mừng ngày di sản văn hoá Việt Nam 23/11


 

   Bạn có biết, bắt đầu từ năm 2005, ngày 23/11 được lấy làm "Ngày Di sản văn hóa Việt Nam"? Mục đích nhằm phát huy truyền thống và ý thức trách nhiệm của những người làm công tác bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa Việt Nam, động viên các tầng lớp xã hội tham gia tích cực vào sự nghiệp bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc. Đây cũng là dịp giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm bảo vệ di sản văn hóa trong toàn dân; di sản văn hóa dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

 

   CHÚC MỪNG NGÀY DI SẢN VĂN HÓA VIỆT NAM 23/11, PHÁT HUY GIÁ TRỊ DI SẢN HÒA BÌNH VÀ DI SẢN ÁO DÀI, BÊN CẠNH CHƯƠNG TRÌNH KÍCH CẦU DU LỊCH, BẢO TÀNG CHỨNG TÍCH CHIẾN TRANH SẼ GIẢM 50% GIÁ VÉ THAM QUAN CHO QUÝ KHÁCH MẶC ÁO DÀI KHI ĐẾN THAM QUAN BẢO TÀNG TRONG NGÀY 23/11/2020 (Lưu ý: Chính sách trên không áp dụng cho các đối tượng hưởng chính sách miễn giảm khác.).

 

   Hãy đến và chia sẻ hình ảnh của các bạn với chúng tôi nhé!

 

 
   
  Ngày đăng 20/11/2020  

  Các tin tức khác
 

  Đảm bảo công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản ký ức tại Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh trong đại dịch COVID-19 (22/11/2021)

  Thông báo thay đổi giờ mở cửa (24/10/2021)

  Những người khách tham quan đặc biệt (13/10/2021)

  Thông báo mở cửa từ 11/10/2021 (10/10/2021)

  Cùng đeo khẩu trang nào !!! (31/07/2021)

  Bình thường hóa quan hệ Việt Nam và Hoa Kỳ - Nền tảng để phát triển mối quan hệ trên mọi lĩnh vực (06/07/2021)

  Ngày 14 tháng 6 hàng năm - Ngày thế giới tôn vinh Người Hiến Máu (14/06/2021)

  Tháng 6 – tháng hành động vì trẻ em (10/06/2021)

  Bảo tàng trực tuyến: Chế độ lao tù trong chiến tranh (1954-1975) (07/06/2021)

  Ứng dụng công nghệ chiếu 3D trong trưng bày Chế độ lao tù (28/05/2021)

1 2 3 4 5 6 7 8 9